Home | De band | Audio | Foto's | Nieuws | Agenda | Contact | Links | Gastenboek | English | Français |

De Band

Alles wat je wilde weten over

De Band anno 2013

De muzikanten

Het repertoire

Onze CD "True Blue"

De geschiedenis en het ontstaan

Het Bestuur

Apparatuur en Stageplan

De geschiedenis van Politiemuziek in Tilburg

In 1927 richtte de Gemeentepolitie Tilburg een harmonie op. Met instrumenten die bij elkaar gesprokkeld werden uit de failliete boedel van een andere harmonie, werden de eerste stappen gezet. Een heuse harmonie ontstond en ze werd zelfs uitgebreid met een tamboerkorps. In de hoogtijdagen van de harmonie kende zij ruim 70 leden. Echte harmonie dirigenten als Jan van der Peet en Rinus van Hamond "stonden" voor het orkest.

Tijdens de jaren tachtig was harmoniemuziek bij de politiemensen van Tilburg niet meer zo in trek. Er werd gezocht naar een andere vorm en er ontstond een orkest dat op een Big Band leek. De eerste stappen van rechte harmoniemuziek naar swingende BigBand jazz werden gezet, maar het zou nog stevig repeteren vergen om dit doel te halen.

Ook de naam van de harmonie werd opzij gezet en van het Tilburgs Politie Muziek Corps (TPMC) werd de Tilburgse Politie BigBand.

Inmiddels bestaat Politiemuziek in de stad Tilburg dus al meer dan 80 jaar. Dat heugelijk feit werd met een aantal Bigband festivals (in 1992 en 2002) en de opname van onze CD "True Blue" in 2007 uitbundig gevierd.

 

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2008 EmVieDie | Last Update 01-03-2013